Пропускане към основното съдържание

Любопитно


Любопитно

Любопитството е качество, свързано с любознателното мислене като изследване, проучване и учене , очевидно чрез наблюдение при хора и животни. Любопитството е силно свързано с всички аспекти на човешкото развитие , в което извлича процеса на обучение и желание за придобиване на знания и умения.

Причини за любопитното

Любопитството може да се разглежда като вродено качество на много различни видове. Той е общ за хора от всички възрасти от ранна детска възраст през зряла възраст и е лесно да се наблюдава и в много други животински видове.

Любопитно - теории

Подобно на други желания и състояния на нужда, които придобиват апетитно качество (например храна), любопитството е свързано с изследователско поведение, наука и опит за възнаграждение. Любопитството може да бъде описано като положителни емоции и придобиване на знания; когато любопитството ни е било предизвикано, то се счита за присъщо полезно и приятно.

Любопитството

Теорията за стимула на любопитството се свързва с нежеланите преживявания на "несигурността". Намаляването на тези неприятни чувства от своя страна е възнаграждаващо. Тази теория предполага, че хората желаят последователност и разбиране в своите мисловни процеси. Когато тази съгласуваност е нарушена от нещо, което е непознато, несигурно или нееднозначно, тласъкът на любопитството се опитва да събере информация и знания на непознатото, за да възстанови съгласуваните мисловни процеси.

Любопитството

Теория за оптималното възбуждане на любопитството

Теорията за оптимално възбуждане се е развила от необходимостта да се обясни желанието на някои да търсят възможности да участват в изследователско поведение без наличието на несигурни или нееднозначни ситуации. Теорията за оптимално възбуждане се опитва да обясни този аспект на любопитството, като внушава, че човек може да бъде мотивиран да поддържа приятно чувство на възбуда чрез тези изследователски поведения.

Интегриране на пътя на възнаграждението

Като се вземат предвид недостатъците както на любопитството, така и на теориите за оптимално възбуждане, бяха направени опити за интегриране на невробиологичните аспекти на възнаграждението, желанието и удоволствието в по-всеобхватна теория за любопитство. Изследванията сочат, че актът на желание и желание на нова информация директно включва мезолимбични пътища на мозъка, които директно отчитат активирането на допамин.

Теория за оптималното възбуждане на любопитството

Роля на неврологичните аспекти и структури на любопитството

Въпреки че феноменът на любопитството се счита за широко разпространен, неговите основни причини са сравнително неизвестни извън теорията. Въпреки това, последните проучвания предоставят известна представа за неврологичните механизми, които съставляват това, което е известно като път за награда, което може да повлияе на характеристики, свързани с любопитството, като учене , памет и мотивация.

Мотивация и награда

Стремежът да научите нова информация или да извършите някакво действие често се инициира от очакването за награда . По този начин понятията за мотивация и възнаграждение са естествено обвързани с понятието любознателност.

Роля на неврологичните аспекти и структури на любопитството

Внимание

Вниманието е важно за разбирането на любопитството, защото пряко корелира със способностите на човек за избирателно фокусиране и концентриране върху конкретни стимули в заобикалящата среда. Тъй като има ограничени когнитивни и сензорни ресурси за разбиране и оценка на различни стимули, вниманието позволява на мозъка да се фокусира по-добре върху това, което възприема като най-важното или уместно от тези стимули.

Памет и учене

Паметта играе важна роля в разбирането на любопитството. Ако любопитството е желанието да се търсят и разбират непознати или нови стимули, паметта на човек е важна за определяне дали стимулите наистина са непознати.

Паметта е процесът, чрез който мозъкът може да съхранява и да получава достъп до информация. За да определи дали стимулът е нов, човек трябва да помни дали стимулът е бил срещан преди. По този начин паметта играе неразделна роля в диктуването на нивото на новост или непознатост и нивото на нужда от любопитство.Ранно развитие

Жан Пиаже се счита за най-влиятелния изследовател на здравето на деца. Той твърди, че бебетата и децата непрекъснато се опитват да осмислят своята реалност и това допринася за тяхното интелектуално развитие. Според Пиаже децата развиват хипотези, провеждат експерименти и след това преоценяват хипотезите си в зависимост от това, което наблюдават. Пиаже беше първият, който подробно документира действията на децата и ги интерпретира като последователни, изчислени усилия за тестване и изучаване на тяхната среда.

Етичност и любопитство

Има широко разпространено убеждение, че любопитството на децата се обезсърчава по време на процеса на официално образование: „Децата са родени учени. От първата топка, която изпращат да летят до мравката, която гледат, носят троха, децата използват инструментите на науката - ентусиазъм, хипотези, тестове , заключения - за разкриване на световните мистерии. Но по някакъв начин учениците губят това, което дойде по естествен път."

Етичност и любопитство

Любопитство за състоянието и чертите

Има две различни класификации на типовете любознателност: любопитство за състояние и черта. И двата типа определят дали любопитството идва от или извън човек. Любопитството на човек е външно, като например да се чудиш защо нещата се случват само заради любопитство, например се чудиш защо повечето магазини се отварят в 8 ч. Този тип любопитство е най-популярно за хората ежедневно, тъй като за човек любопитството е свързано с високи нива на награда.

Лайфстайл, любопитно и забавноhttps://www.7bul.com/

КоментариНАЙ-ЧЕТЕНИ

Брутално убийство: Мъж е намушкан смъртоносно в сърцето, убиецът е арестуван

Брутално убийство: Мъж е намушкан смъртоносно в сърцето, убиецът е арестуван

31-годишен българин е починал от коронавирус в Лондон

31-годишен българин е починал от коронавирус в Лондон

КОРОНАВИРУС НОВИНИ >>
Борбата с коронавируса е отговорност на всички, обединени ще го победим!

България ще е от първите страни, които ще получат от американската ваксина

България ще е от първите страни, които ще получат от американската ваксина


КОРОНАВИРУС НОВИНИ >>
Борбата с коронавируса е отговорност на всички, обединени ще го победим!